สวนตาก้าน ปากช่อง

สวนตาก้าน ปากช่อง
ปลายปี 2561 สวนตาก้านได้เริ่มแผนปลูกทุเรียน ที่บ้านหนองหมาก ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยจะนำพันธุ์ทุเรียนนนท์กว่า 30 พันธุ์ ไปปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคอีสาน เริ่มต้นจากการปรับพื้นที่ลาดชันให้เป็นร่องแห้ง และยกโคกเพื่อให้ดูแลทุเรียนได้ง่ายขึ้น เราต้องเผชิญความท้าทายหลายอย่างจากสภาพดิน น้ำ ลม แดด ในพื้นที่ ดังนี้
 
>> ดิน- เป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ
>> น้ำ- น้ำใต้ดินส่วนใหญ่จะมีความเค็มจากชั้นเกลือ หากใช้น้ำบาดาลอาจทำให้ทุเรียนใบไหม้ จำเป็นต้องหาแหล่งน้ำธรรมชาติหรือสร้างระบบกักเก็บน้ำที่ดี
>> ลม- ลมแรง อาจทำให้กิ่งทุเรียนฉีกขาดง่าย จึงต้องปลูกไม้บังลม
>> แดด - แดดแรง และความชื้นสัมพันธ์ในอากาศต่ำ