วิธีวัดค่าน้ำ ก่อนใช้รดทุเรียน

วิธีวัดค่าน้ำ ก่อนใช้รดทุเรียน

การวัดค่าน้ำมีความสำคัญมาก เพราะ น้ำเป็นตัวนำพาธาตุอาหารให้ทุเรียน ถ้าค่าน้ำมีปัญหาก็จะส่งผลต่อดิน และการเจริญเติบโตของทุเรียน โดยค่าน้ำที่เราวัดคือ "ค่า PH และค่าความเค็ม"

 
 
 
 
 
ค่าความเค็ม
  •  การวัดค่าความเค็ม เป็นการตรวจวัดปริมาณเกลือที่ละลายน้ำ มีหน่วยเป็น ppt ค่าน้ำที่เราแนะนำ คือ ถ้าเป็นดินเหนียวจะอยู่ที่ 0.3 ppt ถ้าเป็นดินปนทรายจะอยู่ที่ 0.5 ppt
  •  ถ้าเราใช้น้ำมีความเค็มเกินกว่าที่ทุเรียนจะรับได้ อาการจะชัดคือขอบใบจะเริ่มเหลืองและค่อยๆ ไหม้จากขอบใบเข้ามาเรื่อยๆ
 
 
ค่า pH 
  • การวัดค่า pH เป็นการวัดปริมาณไฮโดรเจนไอออนที่มีในน้ำ บอกค่าความเป็นกรดด่าง
  • ค่า pH สำหรับการปลูกทุเรียนไม่ได้มีค่าตายตัวว่าเป็นเท่าไหร่ เราแนะนำเป็นช่วงกลางๆ เพราะน้ำที่เป็นกรด หรือด่างเกินไปจะกระทบต่อการดูดซึมธาตุอาหารของทุเรียน

 

 
การวัดค่าน้ำทำได้หลายวิธี ของสวนตาก้านนั้น เราใช้เครื่องวัดแบบดิจิทัลทั้งการวัดค่า pH และค่าความเค็ม เพราะง่ายและสะดวก
 
ตัวอย่าง การทดสอบน้ำ 
Visitors: 455,547