พันธุ์นมสวรรค์

พันธุ์นมสวรรค์ (Nom-sa-wan

ชื่อพันธุ์            :  นมสววรค์

ชื่อวิทยาศาสตร์   :   Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์    :  พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลทองย้อย

ประวัติสายพันธุ์ :    นมสวรรค์ เรียกอีกชื่อว่า "สาวสวรรค์" เป็นเมล็ดในของทองย้อยเดิม  

  นมสวรรค์เป็นหนึ่งในตระกูลทองย้อย ทุเรียนพันธุ์นี้เกิดพร้อมๆ กับทุเรียนพันธุ์ทองย้อยฉัตร ทรงต้นจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ ทรงใบยาว ทรงใบใหญ่คล้ายทองย้อยฉัตร แต่จะแตกต่างกันที่กระดูกใบ กล่าวคือ กระดูกใบของพันธุ์นมสวรรค์จะออกสีเหลืองนวล แต่กระดูกใบของทองย้อยฉัตรจะเป็นสีออกดำกว่า ปลูกง่าย และผลดก จากประสบการณ์ชาวสวนหลายๆ ท่านเล่าว่า เมื่อต้นแก่แล้วจะดกกว่าทองย้อยฉัตร รสชาติหวานมัน เนื้อสีเหลืองเข้ม สีจัดกว่าการะเกด ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 5-7 

ตัวอย่างกิ่งพันธุ์นมสวรรค์

Last updated : 16/04/2566
Visitors: 428,589