พันธุ์ทองสุก

พันธุ์ทองสุก (Thong suk

ชื่อพันธุ์            :  ทองสุก

ชื่อวิทยาศาสตร์   :   Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์    :  พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลก้านยาว

ประวัติสายพันธุ์ :    เป็นทุเรียนโบราณดั้งเดิม เป็นแม่ของตะกูลก้านยาว 

 ทองสุกเป็นหนึ่งในตระกูลก้านยาว ก้านยาวเพาะจากเมล็ดในของทองสุก ต้นของทองสุกนั้นทรงต้นจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบเช่นเดียวกับพันธุ์อื่นๆ ในตระกูลก้านยาว ใบป้อมคล้ายก้านยาว แต่ปลายแหลมเรียวกว่าเล็กน้อย ผลกลมคล้ายก้านยาวแต่หนามถี่ หนามแหลมกว่า รสชาติหวานมัน เนื้อละเอียด เนื้อสีเหลืองเข้ม และมีกลิ่นอ่อน ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 5-7 

 

รูปภาพจาก : หนังสือการจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี (2556) 

ตัวอย่างต้นพันธุ์ทุเรียนทองสุก

 

Last updated : 16/04/2566 

ทุเรียนกลุ่มก้านยาว

  • พันธุ์ก้านยาว
    พันธุ์ก้านยาว ( Kan yao) ชื่อพันธุ์ : ก้านยาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพ...
  • พันธุ์ชมพูพาน
    พันธุ์ชมพูพาน (Chompu phan) ชื่อพันธุ์ : ชมพูพาน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภ...
  • พันธุ์ทองสุก
    พันธุ์ทองสุก(Thong suk) ชื่อพันธุ์ : ทองสุก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพัน...
Visitors: 436,103