พันธุ์ทองสุก

พันธุ์ทองสุก (Thong suk

ชื่อพันธุ์            :  ทองสุก

ชื่อวิทยาศาสตร์   :   Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์    :  พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลก้านยาว

ประวัติสายพันธุ์ :    เป็นทุเรียนโบราณดั้งเดิม เป็นแม่ของตะกูลก้านยาว (ก้านยาวเพาะจากเมล็ดในของทองสุก)

 

ลักษณะต้นและใบ

ทรงต้นจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบเช่นเดียวกับพันธุ์อื่นๆ ในตระกูลก้านยาว ใบป้อมคล้ายก้านยาว แต่ปลายแหลมเรียวกว่าเล็กน้อย

ลักษณะผล

ผลกลมคล้ายก้านยาวแต่หนามถี่ หนามแหลม

ลักษณะเนื้อ

รสชาติหวานมัน เนื้อละเอียด สีเหลืองเข้ม และมีกลิ่นอ่อน ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 5-7 

 รูปภาพจาก : หนังสือการจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี (2556) 

 

ตัวอย่างต้นพันธุ์ทุเรียนทองสุก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

ข้อมูลจาก : สวนตาก้าน และ  

 • กรมวิชาการเกษตร. (2556). การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี. 
 • กรมวิชาการเกษตร. (2555). ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชทุเรียน.

 

Last updated : 16/04/2566 

ทุเรียนกลุ่มก้านยาว

 • พันธุ์ก้านยาว
  พันธุ์ก้านยาว ( Kan yao) ชื่อพันธุ์ : ก้านยาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพ...
 • พันธุ์ชมพูพาน
  พันธุ์ชมพูพาน (Chompu phan) ชื่อพันธุ์ : ชมพูพาน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภ...
 • พันธุ์ทองสุก
  พันธุ์ทองสุก(Thong suk) ชื่อพันธุ์ : ทองสุก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพัน...
Visitors: 469,373