พันธุ์ชายมังคุด

พันธุ์ชายมังคุด (Chai Mang Khut)

ชื่อพันธุ์ : ชายมังคุด

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)  กลุ่มพันธุ์เบ็ดเตล็ด

แหล่งค้นพบ : ทุเรียนชายมังคุดเป็นทุเรียนพันธุ์เก่าแก่ พบใน เขตบางกอกน้อย และบางขุนนนท์ จ. กรุงเทพฯ

ลักษณะภายนอก : ลำต้นลักษณะเป็นพุ่มขนาดปานกลาง ใบยาวเรียว ปลายใบและฐานใบแหลม รูปร่างผลกลมรี ปลายผลและฐานผลป้าน หนามตรง และมีก้านผลสั้น การเจริญเติบโตของต้นเร็ว ออกดอกปานกลาง อัตราการติดผลปานกลาง

ลักษณะภายใน  :  เนื้อมีเส้นใยมาก รสชาติมันมากกว่าหวาน และมีกลิ่นหอมปานกลาง เนื้อสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอมไม่ฉุน เก็บเกี่ยวได้เมื่อต้นอายุประมาณ 4-6 ปี หากดอกบานแล้วนับไป 100-110 วันจึงจะเก็บเกี่ยวได้

Visitors: 427,576