พันธุ์ชมพูพาน

พันธุ์ชมพูพาน (Chompu phan

ชื่อพันธุ์            :  ชมพูพาน

ชื่อวิทยาศาสตร์   :   Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์    :  พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลก้านยาว

ประวัติสายพันธุ์ : เพาะพันธุ์จากเมล็ดก้านยาว 

 

  

ลักษณะต้นและใบ

ทรงต้นจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบเช่นเดียวกับพันธุ์อื่นๆ ในตระกูลก้านยาว ใบป้อมคล้ายก้านยาว แต่ปลายใบยาวเรียวกว่าเล็กน้อย ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 5-7

ลักษณะดอก

 

ลักษณะผล

ผลขนาดกลางๆ

ลักษณะเนื้อ

เนื้อสีเหลืองเข้ม ละเอียด และมีกลิ่นอ่อน 

 

รูปภาพจาก : หนังสือการจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี (2556) 

 

ตัวอย่างกิ่งพันธุ์ชมพูพาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ข้อมูลจาก : สวนตาก้าน และ  

 • กรมวิชาการเกษตร. (2556). การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี. 
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. (2550). ทุเรียนนนท์. 

 

ทุเรียนกลุ่มก้านยาว

 • พันธุ์ก้านยาว
  พันธุ์ก้านยาว ( Kan yao) ชื่อพันธุ์ : ก้านยาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพ...
 • พันธุ์ชมพูพาน
  พันธุ์ชมพูพาน (Chompu phan) ชื่อพันธุ์ : ชมพูพาน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภ...
 • พันธุ์ทองสุก
  พันธุ์ทองสุก(Thong suk) ชื่อพันธุ์ : ทองสุก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพัน...
Visitors: 475,957