พันธุ์ชมพูพาน

พันธุ์ชมพูพาน (Chompu phan

ชื่อพันธุ์            :  ชมพูพาน

ชื่อวิทยาศาสตร์   :   Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์    :  พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลก้านยาว

ประวัติสายพันธุ์ : เพาะพันธุ์จากเมล็ดก้านยาว 

 ชมพูพานเป็นหนึ่งในตระกูลก้านยาว เพาะจากเมล็ดก้านยาว ทรงต้นจึงจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบเช่นเดียวกับพันธุ์อื่นๆ ในตระกูลก้านยาว ใบป้อมคล้ายก้านยาว แต่ปลายใบยาวเรียวกว่าเล็กน้อย ผลขนาดกลางๆ รสชาติอร่อย เนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อละเอียด และมีกลิ่นอ่อน ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 5-7

 

รูปภาพจาก : หนังสือการจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี (2556) 

ตัวอย่างกิ่งพันธุ์ชมพูพาน 

Last updated: 15/04/2566

 

Visitors: 427,577