พันธุ์ฉัตรสีนาก

พันธุ์ฉัตรสีนาก ( Chat si nak )

ชื่อพันธุ์           :  ฉัตรสีนาก

สถานภาพพันธุ์   :   พันธุ์พื้นเมืองตระกูลทองย้อย 

ประวัติ            :  ทุเรียนพันธุ์นี้เกิดจากการเพาะเมล็ดทุเรียนพันธุ์ทองย้อยเดิม   เพาะโดย นายถาวรกลั่นขยัน  บ้านอยู่ตำบลบางขุนศรี  อยู่อำเภอบางกอกน้อย   จังหวัดธนบุรี  เมื่อราว พ.ศ. 2460

แหล่งค้นพบใน   :   จังหวัดธนบุรี  จังหวัดนนทบุรี

 

ลักษณะต้น

ลำต้นแข็งแรง  เรือนต้นใหญ่ ใบบางสีเขียวแก่เป็นมัน ใบใหญ่ยาวใบบาง ต้นแก่เกิน 50 ปี มักไม่ให้ผลทุกปีและปีที่มีผลมากก็จะเป็นเต่าเผา 

 

ลักษณะดอก

ออกดอกปานกลาง รูปทรงกลม ดอกสีเขียว

 

ลักษณะผล

ผลใหญ่ทรงหวด สีผลค่อนข้างเขียว หนามตรงแหลม ขนาดปานกลาง ก้านขั้วใหญ่แข็งแรง  

 

ลักษณะเนื้อ

สีเหลืองเข้ม รสหวานมัน 

 

 

ตัวอย่างกิ่งพันธุ์ฉัตรสีนาก

 

ข้อมูลจาก : สวนตาก้าน และ  

 • พระบรรเจิดวิชาชาญ (ชม บุณยาคม). (2497).  ความรู้ทุเรียน. ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 • ดร. ปิยะ เกียรติก้อง. (2500). การสำรวจพันธุ์ทุเรียนในจังหวัดธนบุรี. วิยานิพนธ์เสนอต่อคณะกสิกรรมและสัตวบาล มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 • กรมวิชาการเกษตร. (2556). การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี. 
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. (2550). ทุเรียนนนท์. 
 • กรมวิชาการเกษตร. (2555). ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชทุเรียน.

                                         


 • tongyoi8-horz.jpg
  พันธุ์ทองย้อยฉัตร (Thongyoichat) ชื่อพันธุ์ : ทองย้อยฉัตร สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลทองย้อย ประวัติ : ทุเรียนพันธุ์นี้เกิดจากการเพาะเมล็ดทุเรียนพันธุ์ทองย้อยเดิม ...

 • ฉัตรสีทอง_๒๑๐๘๐๖_2.jpg
  พันธุ์ฉัตรสีทอง (Chat Sithong) ชื่อพันธุ์ : ฉัตรสีทอง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกลูทองย้อย (พันธุ์เบา) ประวัติ :เพาะจากเม็ดทองย้อย เดิมชื่อเม็ดในตาสมบุญ ผู้เพาะ...

 • 20150328_152610.jpg
  พันธุ์ทับทิม ( Taptim ) ชื่อพันธุ์ : ทับทิม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์กลาง) ประวัติ :เป็นหนึ่งในตระกูลทองย้อย ซึ่งเป็นพันธุ์ดั...

 • อีหนัก.JPG
  พันธุ์อีหนัก ( E-nak) ชื่อพันธุ์ : อีหนัก สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลทองย้อย ประวัติ :ทุเรียนในตระกูลนี้เป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่คาดกันว่ามีปลูกกันมาเป็นเวลาช้านานปร...

 • nokyip1-horz.jpg
  พันธุ์นกหยิบ( Nok Yip) ชื่อพันธุ์ : นกหยิบ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลทองย้อย ลักษณะต้นและใบ ทรงพุ่มใหญ่และแข็งแรง ใบมีขนาดใหญ่ และบริเวณกลางใบจะมีบิดงอ ลักษณะดอก...

 • เจ้าเงาะ3.JPG
  พันธุ์เจ้าเงาะ (Jao Nga) ชื่อพันธุ์ : เจ้าเงาะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์หนัก) ตระกูลทองย้อย ลักษณะต้นและใบ ลักษณะพุ่มใหญ...

 • LINE_ALBUM_เพิ่งกิ่ง web 66_๒๓๐๔๑๖_19.jpg
  พันธุ์นมสวรรค์(Nom-sa-wan) ชื่อพันธุ์ : นมสววรค์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลทองย้อย ประวัติสายพันธุ์: นมสวรรค์ เรียกอีกชื...

 • DSCF3949-horz.jpg
  พันธุ์ธรณีไหว (Thoraniwai) ชื่อพันธุ์ : ธรณีไหว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray ประวัติ : เพาะจากเมล็ดตระกูลทองย้อย เกิดที่บางระมาด จ.นนทบุรี สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้...
Visitors: 455,523