พันธุ์ฉัตรสีนาก

พันธุ์ฉัตรสีนาก ( Chat si nak )

ชื่อพันธุ์           :  ฉัตรสีนาก

สถานภาพพันธุ์   :   พันธุ์พื้นเมืองตระกูลทองย้อย 

ประวัติ            :  ทุเรียนพันธุ์นี้เกิดจากการเพาะเมล็ดทุเรียนพันธุ์ทองย้อยเดิม   เพาะโดย นายถาวรกลั่นขยัน  บ้านอยู่ตำบลบางขุนศรี  อยู่อำเภอบางกอกน้อย   จังหวัดธนบุรี  เมื่อราว พ.ศ. 2460

แหล่งค้นพบใน   :   จังหวัดธนบุรี  จังหวัดนนทบุรี

 ลักษณะประจำพันธุ์  พันธุ์ฉัตรสีนาคลักษณะ  ลำต้นแข็งแรง  เรือนต้นใหญ่    ใบบางสีเขียวแก่เป็นมัน ใบใหญ่ยาวใบบาง   ผลใหญ่ทรงอวดสีผลค่อนข้างเขียว หนามตรงแหลม ขนาดปานกลาง    ก้านขั้วใหญ่แข็งแรง   เนื้อ สีเหลืองเข้ม

ลักษณะทางการเกษตร เป็นทุเรียนที่มีราคา และรสชาติอร่อย ข้อเสียกิ่งเป็นกิ่งเสียบ  ต้นแก่เกิน 50 ปี มักไม่ให้ผลทุกปี   และมีผลมากก็จะเป็นเต่าเผา   เนื้อหนา  สีเนื้อเข้มรสหวานมัน

 

ตัวอย่างกิ่งพันธุ์ฉัตรสีนาก

 

                                         


 • tongyoi8-horz.jpg
  พันธุ์ทองย้อยฉัตร (Thongyoichat) ชื่อพันธุ์ : ทองย้อยฉัตร สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลทองย้อย ประวัติ : ทุเรียนพันธุ์นี้เกิดจากการเพาะเมล็ดทุเรียนพันธุ์ทองย้อยเดิม ...

 • ฉัตรสีทอง_๒๑๐๘๐๖_2.jpg
  พันธุ์ฉัตรสีทอง (Chat Sithong) ชื่อพันธุ์ : ฉัตรสีทอง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกลูทองย้อย (พันธุ์เบา) ประวัติ :เพาะจากเม็ดทองย้อย เดิมชื่อเม็ดในตาสมบุญ ผู้เพาะ...

 • 20150328_152610.jpg
  พันธุ์ทับทิม ( Taptim ) ชื่อพันธุ์ : ทับทิม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์กลาง) ลักษณะประจำพันธุ์ ทุเรียนพันธุ์ทับทิม เ...

 • อีหนัก.JPG
  พันธุ์อีหนัก ( E-nak) ชื่อพันธุ์ : อีหนัก สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลทองย้อย ลักษณะประจำพันธุ์ ทุเรียนพันธุ์อีหนัก เป็นหนึ่งใน ทุเรียนกลุ่มทองย้อยทุเรียนในตระกูลนี้...

 • nokyip1-horz.jpg
  พันธุ์นกหยิบ( Nok Yip) ชื่อพันธุ์ : นกหยิบ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลทองย้อย ลักษณะประจำพันธุ์ ทุเรียนพันธุ์นกหยิบ เป็นหนึ่งในตระกูลทองย้อยทุเรียนในตระกูลนี้เป็...

 • LINE_ALBUM_เพิ่งกิ่ง web 66_๒๓๐๔๑๖_19.jpg
  พันธุ์นมสวรรค์(Nom-sa-wan) ชื่อพันธุ์ : นมสววรค์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลทองย้อย ประวัติสายพันธุ์: นมสวรรค์ เรียกอีกชื...
Visitors: 428,584