พันธุ์กำปั่นดำ

พันธุ์กำปั่นดำ (Kampan Dam)

ชื่อพันธุ์ : กำปั่นดำ

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น

ประวัติ : แหล่งค้นพบที่ เขตบางกอกน้อย จ. กรุงเทพฯ

ลักษณะภายนอก : ลำต้นสูงใหญ่ กิ่งจัดเรียงไม่เป็นระเบียบ รูปร่างผลทรงไข่ ใบยาวเรียว ปลายใบและฐานใบแหลม ฐานผลป้านผลขนาดปานกลาง หนามตรง หนามยาวสั้น-ปานกลาง และมีก้านยาวปานกลาง การเจริญเติบโตของต้นปานกลาง ออกดอกค่อนข้างน้อย อัตราการติดผลน้อย

ลักษณะภายใน  :  เนื้อละเอียด รสชาติหวานมากกว่ามัน และมีกลิ่นหอมปานกลาง สีเนื้อเหลืองเข้ม เก็บเกี่ยวได้เมื่อต้นอายุประมาณ 5-7 ปี หากดอกบานแล้วนับไป 110-120 วันจึงจะเก็บเกี่ยวได้

ตัวอย่างกิ่งพันธุ์กำปั่นดำ


 • กำปั่นเหลือง.JPG
  พันธุ์กำปั่นเหลือง(เจ้ากรม) (Kampan Lueang/Chaokrom) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นเนื้อเหลือง หรือ กำปั่นเจ้ากรม สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์กลาง) ประวัติ : เป็นทุเรียนเพ...

 • ชายมะไฟ.JPG
  พันธุ์ชายมะไฟ(Chai Mafai ) ชื่อพันธุ์ : ชายมะไฟ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเนื้อขาว สันนิษฐานว่าในการปลูกครั้งแ...

 • กำปั่นขาว1.JPG
  พันธุ์กำปั่นขาว(เดิม) ( Kam pan khao) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นเดิม หรือ กำปั่นเนื้อขาวสถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกำปั่นประวัติ : เป็นพันธุ์ดั้งเดิม แหล่งค้นพบ จ.นนทบุรี ลักษณะ...

 • กำปั่นพวง.JPG
  พันธุ์กำปั่นพวง(Kampan Phuang) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นพวง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์หนัก) ประวัติ : เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเนื้อขาว ลักษณะประจำพันธุ์ เป็น...

 • หมอนทอง.JPG
  พันธุ์หมอนทอง (Monthong) ชื่อพันธุ์ : หมอนทอง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ :เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเหลือง(กำปั่นเจ้ากรมเขียน) เกิดที่ ตำบลบางรัก...

 • DSCF4960-horz.jpg
  พันธุ์กำปั่นตาแพ (Kampan Ta phae) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นตาแพ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเดิม เกิดที่ตำบลบางสีทอง อำเภ...

 • ADD_6475-horz.jpg
  พันธุ์ดาวกระจาย (Dao-kra-jai) ชื่อพันธุ์ : ดาวกระจาย สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : เป็นทุเรียนที่เกิดจากการเพาะทุเรียนพันธุ์กำปั่นเนื้อขาว เกิดที่...
Visitors: 392,178