พันธุ์การะเกด

พันธุ์การะเกด (Karaket)

ชื่อพันธุ์ : การะเกด

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์กลาง)  กลุ่มเบ็ดเตล็ด

แหล่งค้นพบ : การะเกดเป็นทุเรียนพันธุ์เก่าแก่ของจังหวัดนนทบุรี เป็นทุเรียนที่มีเนื้อสีเหลืองคล้ายดอกการระเกด จึงถูกตั้งชื่อว่า "พันธุ์การะเกด" 

การะเกดเป็นทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิม เป็นหนึ่งในพันธุ์ที่เป็นแม่พันธุ์ของทุเรียนไทย ซึ่งได้แก่ อีบาตร ทองสุก และการะเกด

ลักษณะภายนอก : รูปร่างผลทรงรี ผลขนาดปานกลางถึงใหญ่ ขั้วผลมีลักษณะเรียบ ลักษณะหนามนูน โค้งปลายแหลม หนามยาวปานกลาง ร่องระหว่างพูจะตื้น ปลายผลเว้า และมีก้านยาวปานกลาง เก็บเกี่ยวได้เมื่อต้นอายุประมาณ 5-7 ปี หากดอกบานแล้วนับไป 100-110 วันจึงจะเก็บเกี่ยวได้ 

ลักษณะเนื้อ  :  เนื้อละเอียด รสชาติหวานมัน และมีกลิ่นอ่อน สีเนื้อเหลืองอ่อน 

รูปภาพจาก : หนังสือการจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี (2556) 

              ตัวอย่างกิ่งพันธุ์การะเกด

 Last updated : 08/08/2564

Visitors: 427,581