พันธุ์กบหลังวิหาร

พันธุ์หลังวิหาร (Kop Langwihan)

ชื่อพันธุ์ : กบหลังวิหาร

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง)  

แหล่งค้นพบ : จังหวัดนนทบุรี โดยมีการตั้งชื่อตามที่พบ (หลังวิหาร)

ลักษณะประจำพันธุ์

ลักษณะภายนอก :  เป็นทรงกบจึงมีพูแป้วอย่างน้อย 1 พู รูปร่างผลเป็นรูปไข่กลับ ขนาดปานกลาง ขั้วผลมีลักษณะเรียบ รูปร่างหนามเว้า ความยาวหนามสั้น ร่องระหว่างพูจะตื้น ปลายผลป้าน และมีก้านยาวปานกลาง เก็บเกี่ยวได้เมื่อต้นอายุประมาณ 5-7 ปี หากดอกบานแล้วนับไป 100-110 วันจึงจะเก็บเกี่ยวได้

ลักษณะเนื้อ :  เนื้อละเอียด รสชาติหวานมัน และมีกลิ่นอ่อน สีเนื้อจะเข้มสีจำปา 

                                                          ตัวอย่างกิ่งพันธุ์กบหลังวิหาร

  

 

               

   

Visitors: 392,179