พันธุ์กบหลังวิหาร

พันธุ์กบหลังวิหาร (Kop Langwihan)

ชื่อพันธุ์ : กบหลังวิหาร

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง)  

แหล่งค้นพบ : จังหวัดนนทบุรี โดยมีการตั้งชื่อตามที่พบ (หลังวิหาร)

ลักษณะประจำพันธุ์

ลักษณะภายนอก :  เป็นทรงกบจึงมีพูแป้วอย่างน้อย 1 พู รูปร่างผลเป็นรูปไข่กลับ ขนาดปานกลาง ขั้วผลมีลักษณะเรียบ รูปร่างหนามเว้า ความยาวหนามสั้น ร่องระหว่างพูจะตื้น ปลายผลป้าน และมีก้านยาวปานกลาง เก็บเกี่ยวได้เมื่อต้นอายุประมาณ 5-7 ปี หากดอกบานแล้วนับไป 100-110 วันจึงจะเก็บเกี่ยวได้

ลักษณะเนื้อ :  เนื้อละเอียด รสชาติหวานมัน และมีกลิ่นอ่อน สีเนื้อจะเข้มสีจำปา  

รูปภาพจาก : หนังสือการจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี (2556) 

 

                                                          ตัวอย่างกิ่งพันธุ์กบหลังวิหาร

  

 Last updated: 14/05/2566

               

   

ทุเรียนกลุ่มกบ

 • พันธุ์กบพิกุล
  พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun) ชื่อพันธุ์ : กบพิกุลสถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์...
 • พันธุ์กบสุวรรณ
  พันธุ์กบสุวรรณ ( Kop Suwan) ชื่อพันธุ์ : กบสุวรรณ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์เบา) ป...
 • พันธุ์กบชายน้ำ
  พันธุ์กบชายน้ำ ( Kop Chainam ) ชื่อพันธุ์ : กบชายน้ำ ประวัติ : เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า แหล่งค้น...
 • พันธุ์กบทองคำ
  พันธุ์กบทองคำ ( Kop Thongkam) ชื่อพันธุ์ : กบทองคำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พัน...
Visitors: 428,604