พลิกฟื้นที่รกร้าง..สร้างสวนทุเรียนนนท์ ตอน 1

พลิกฟื้นที่รกร้าง..สร้างสวนทุเรียนนนท์ ตอน 1

 โครงการใหม่สวนตาก้าน 2566

 พลิกฟื้นที่รกร้าง..สร้างสวนทุเรียนนนท์" [Sandbox Gen5]

 (1) ปีนี้สวนตาก้าน เตรียมพื้นที่ปลูกทุเรียนนนท์กว่า 30 สายพันธุ์ โดยจะมีทายาทรุ่นต่อไป (น้องป้อง) เป็นคนดูแล จึงฝากทุกท่านติดตามและให้กำลังใจกันครับ

 (2) พื้นที่ขนาด 2 ไร่ อยู่ที่หมู่ 2 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี (อยู่ติดกับสวนตาก้าน ทางด้านขวามือ)

 (3) พื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ทดลอง [Sandbox] ให้น้องป้องได้เรียนรู้ สร้างประสบการณ์การทำสวนทุเรียน ตั้งแต่เริ่มปรับที่ดิน เริ่มปลูกทุเรียนใหม่ โดยจะแลกเปลี่ยนกับคุณพ่อ (คุณหนุ่ม) และจะแชร์เรื่องราวน่ารู้ให้ทุกท่านได้ติดตามชม

 

ขั้นตอนการเตรียมดิน

1) กำจัดวัชพืชและขยะ

 

2) ยกร่องสวนและทำโคกเพื่อสร้างระบบการระบายน้ำ โดยโคกสูง 0.8 เมตรและกว้าง 1 เมตร ระยะห่างระหว่างร่องแบบสลับฟันปลา 8 เมตร เพื่อป้องกันการปะทะจากแรงลม

 

3) ปรับสภาพดิน ซึ่งค่า pH ดินที่เหมาะสมสำหรับทุเรียนประมาณ 5.5-6.5  โดยใช้วิธี

  • สารปรับสภาพดิน เพื่อเพิ่มธาตุรองให้กับดิน
  • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอก  และเศษอินทรีย์วัตถุ เช่น แกลบดิบ
  • พรวนดินให้แสงแดด ลม และฝน ช่วยปรับสภาพดิน และทิ้งไว้ประมาณ 1 ปี
  • การปลูกพืชหมุนเวียน อาทิ กล้วย พืชตระกูลถั่ว ส้ม ทองหลาง เพื่อให้รากของพืชเหล่านี้เข้าไปแทรกในดิน ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน และสร้างความร่มรื่นและชุ่มชื้นภายในสวน

 
Visitors: 463,717