ผ่าดูระบบรากทุเรียนในถุงดำ..อายุ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี

ผ่าดูระบบรากทุเรียนในถุงดำ..อายุ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี

"ระบบรากทุเรียน" ประกอบด้วย
1. รากแก้ว เป็นรากที่ตรง ช่วยยึดลำต้น และแข็งแรง จะมีขนาดใหญ่ตามอายุของต้น
2. รากแขนง เป็นรากแขนงช่วยยึดเกาะในแนวราบ ช่วยพยุงต้นเมื่อเจอพายุหรือลมแรง ทำให้ต้นทุเรียนไม่โค่นล้มได้ง่าย
3. รากฝอย หรือ รากตะขาบ เป็นรากที่หาอาหารอยู่บนผิวดิน

 

ต้นทุเรียน 4 เดือน "มีรากแก้วที่ยาว รากแขนงสั้น มีรากจำนวนน้อย"
ซึ่งจะเห็นได้ว่ารากมีความสัมพันธ์กับต้น คือ รากแก้วที่ยาวจะทำให้ต้นสูงชะลูด และรากแขนงที่สั้น แสดงถึงกิ่งน้อย
จากลักษณะดังกล่าว ทุเรียน 4 เดือน จึงยังไม่เหมาะสมกับการลงปลูก และเมื่อเทียบกับทุเรียน 6 เดือน จะเห็นได้ว่ามีความพร้อมในการปลูกมากกว่า เนื่องจากมีรากที่เยอะและมีกิ่งแผ่ออกไป

 

ต้นทุเรียน 1 ปี รากแขนงค่อนข้างเยอะ และรากแก้วใหญ่และแข็งแรง รากตะขาบมีจำนวนเยอะกว่าทุเรียน 6 เดือน ขณะที่ลำต้นและกิ่งแตกต่างกันไม่มากนัก

 

 

ต้นทุเรียน 2 ปี ลำต้นใหญ่และแข็งแรง แต่รากแก้วมีขนาดใหญ่และขดรอบถุง รากแขนงมีขนาดใหญ่ และมีรากฝอยจำนวนมาก ซึ่งทุเรียนอายุ 2 ปีนั้น เมื่อลงปลูกทุเรียนรากจะวนและไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร

ดังนั้น ควรตัดรากแก้วส่วนที่ขดอยู่ เพื่อข่มรากแก้วทำให้รากแขนงใหญ่ขึ้น (โดยทำความสะอาดกรรไกรก่อนตัด หรือใช้ปูนแดงหรือสารป้องกันเชื่อรา) สำหรับการตัดแรกแก้วนั้นไม่ได้หยุดยั้งการเจริญเติบโตของรากแก้ว เป็นเพียงการข่มทำให้รากแขนงเจริญเติบโต จากนั้นรากแแก้วก็จะเติบโตต่อ ซึ่งทำให้ทุเรียนจะแผ่เป็นพุ่มที่สวยงามได้

Visitors: 469,390