ปลูกทุเรียนอีสาน ตอน 8 | ปลูกทุเรียน..ในป่าสัก

ปลูกทุเรียน..ในป่าสัก| ปลูกทุเรียนอีสาน ตอน 8

"การปลูกต้นสักร่วมกับทุเรียน" สามารถสร้างความสมดุลให้กับชั้นดิน เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ในดินได้ การอยู่ร่วมกันของต้นทุเรียนกับสักนั้น จำเป็นต้องตัดแต่งเพือให้แสงแดดส่องถึงต้นทุเรียน

 "การปลูกมะนาว" จะปลูกสลับกับต้นทุเรียน เพื่อเป็นพืชผสมผสานในสวนที่สร้างความชุ่มชื้น

 

"การปลูกไผ่หวาน" บริเวณรอบๆ สวน เพื่อเป็นแนวกันลม และสามารถคายน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศได้
"การปลูกทองหลาง" ให้ร่มเงา สร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และใบทองหลางสามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยและกักเก็บความชื้นที่ผิวดินได้

 

นอกจากนี้ พาตัดแต่งทุเรียนออกลูกปีแรกที่สวนตาก้าน

Visitors: 469,388