ปลูกทุเรียนภาคอีสาน ตอน 4 | พาชมทุเรียนอายุ 4 ปี

ปลูกทุเรียนภาคอีสานตอนที่ 4 "พาชมต้นทุเรียนและปัญหาที่พบในฤดูต่างๆ " 

พาชมต้นทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์อายุ 4 ปี ที่สวนตาก้านปากช่อง ไม่ว่าจะเป็น พันธุ์ทับทิม กบชายน้ำ อีหนัก กบตานวล ทองย้อยเดิม  ย่ำมะหวาด ลวง กำปั่นพวง ชายมะไฟ  หมอนทอง ก้านยาว

 ปัญหาและอุปสรรคที่สวนตาก้านประสบในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

1. ฤดูร้อนพบ “ปัญหาแดดร้อนจัด

แก้ไขโดย “การให้น้ำทุกวันและปลูกทองหลางหรือกล้วย” โดยเฉพาะกล้วยหอม กล้วยไข่ และกล้วยเล็บมือนาง เพื่อเป็นร่มเงาและสร้างความชื้น