ปลูกทุเรียนภาคอีสาน ตอน 2 | ปลูกพืชผสมผสาน

สวนตาก้าน ได้เริ่มทำสวนสาธิตการปลูกทุเรียน ในภาคอีสาน ที่ สวนตาก้านปากช่อง บ้านหนองหมาก ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยคุณอดิสรณ์ ได้นำพันธุ์ทุเรียนนนท์กว่า 30 สายพันธุ์ ไปปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคอีสาน ความท้าทายที่เราต้องเผชิญจากสภาพดิน น้ำ ลม แดด มีดังนี้ 

ดิน- เป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ

น้ำ- น้ำใต้ดินส่วนใหญ่จะมีความเค็มจากชั้นเกลือ หากใช้น้ำบาดาลอาจทำให้ทุเรียนใบไหม้ ควรมีแหล่งน้ำธรรมชาติหรือระบบกักเก็บน้ำที่ดี 

ลม- ลมแรง อาจทำให้กิ่งทุเรียนฉีกขาดง่าย จึงต้องปลูกไม้บังลม 

แดด - แดดแรง และความชื้นสัมพันธ์ในอากาศต่ำ 

หลังจากปลูกทุเรียนได้ 9 เดือน จะสวนตาก้านมาเล่าวิธีการดูแลต้นทุเรียนและการปลูกพืชผสมผสานในสวนทุเรียนปากช่องกันค่ะ 

 1. การปลูกพืชผสมผสาน : สวนตาก้านได้นำแนวทางการปลูกพืชผสมผสานแบบชาวสวนนนท์มาใช้ที่ปากช่อง โดยการปลูกพืชคลุมดิน เช่น กล้วยหอม มันญี่ปุ่น มะเขือพวง พริกขี้หนู กระเจี๊ยบ ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งเป็นรายได้ให้คนงานดูแลสวนระหว่างรอผลผลิตจากทุเรียน และยังเอื้อประโยชน์ต่อต้นทุเรียน ดังนี้

--กล้วยหอม : ช่วยบังแดด บังลมให้ต้นทุเรียน และลำต้นที่ตัดเครือเรียบร้อยแล้ว สามารถนำมาวางที่โคกทุเรียนเพื่อให้ความชื้นบนผิวดินได้

--มันญี่ปุ่น : ช่วยคลุมดิน กักเก็บความชื้นบนผิวดิน

-- มะเขือพวง พริกขี้หนู กระเจี๊ยบ : เพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี

2. การรดน้ำ : เนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวัน เกษตรกรควรให้น้ำทุกวันในระยะ 1 ปีแรกอย่างสม่ำเสมอ เวลาที่เหมาะสมแก่การให้น้ำที่สุดคือตอนเช้า นอกจากนี้ ในพื้นที่ที่ใช้น้ำแหล่งน้ำธรรมชาติ และมีโอกาสเจอ “ปัญหาน้ำเค็ม  จากน้ำใต้ดินมีความเค็ม เกษตรกรควรวัดค่าน้ำ โดยมาตรการวัดน้ำเค็มนั้นจะมี 2 แบบ คือ หนึ่งเครื่องวัดน้ำเค็มที่มีหน่วยวัดเป็น ppm (ช่วงค่า 0-9990 ppm) สอง เครื่องวัดที่มีหน่วยเป็น ppt (ช่วงค่า 1.0 - 70.0 ppt)  โดยน้ำที่สามารถน้ำมาใช้รดต้นทุเรียนได้จะต้องอยู่ที่ค่าต่ำกว่า 0.3 ppt หรือ ต่ำกว่า 300 ppm หากเกษตรกรใช้นำที่มีความเค็มรดต้นทุเรียนจะทำให้ใบไหม้ ใบร่วง  

นอกจากนี้ วิธีการให้น้ำสามารถทำได้โดยการใช้สปริงเกอร์หัวเล็กสำหรับต้นทุเรียนเล็ก และสามารถใช้สปริงค์เกอร์สูงแบบต่อท่อพีวีซี เพื่อเปิดเพื่อเพิ่มความชื่นในอากาศได้ด้วยเช่นกัน 

3.การบังลม : หลังจากปลูกเสร็จควรใส่ไม้ค้ำเพื่อป้องกันลมโยกต้น และมีไม้บังลมตลอดแนวสวน เช่น ไม้สัก ไผ่

  Last updated: 08/09/62

Visitors: 455,529