ปลูกทุเรียนภาคอีสาน ตอน 1 | เริ่มต้นปลูกทุเรียน

 สวนตาก้าน ได้เริ่มทำสวนสาธิตการปลูกทุเรียน ในภาคอีสาน ที่ บ้านหนองหมาก ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยคุณอดิสรณ์ ได้นำพันธุ์ทุเรียนนนท์กว่า 30 พันธุ์ ไปปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคอีสาน ความท้าทายที่เราต้องเผชิญจากสภาพดิน น้ำ ลม แดด มีดังนี้ 

ดิน- เป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ

น้ำ- น้ำใต้ดินส่วนใหญ่จะมีความเค็มจากชั้นเกลือ หากใช้น้ำบาดาลอาจทำให้ทุเรียนใบไหม้ ควรมีแหล่งน้ำธรรมชาติหรือระบบกักเก็บน้ำที่ดี 

ลม- ลมแรง อาจทำให้กิ่งทุเรียนฉีกขาดง่าย จึงต้องปลูกไม้บังลม 

แดด - แดดแรง และความชื้นสัมพันธ์ในอากาศต่ำ 

 

หลังจากเข้าใจดิน น้ำ ลม แดด ในพื้นที่แล้ว ก็ทำสวนตาม 6 ขั้นตอนต่อไปนี้

1. ปลูกเวลาเหมาะสม : ช่วงที่เหมาะสำหรับการปลูกทุเรียนในภาคอีสานคือ ปลายฝนต้นหนาว ราวเดือน สิงหาคม- กันยายน  

2. วางผังสวนอย่างถูกต้อง : การวางร่องสวนควร ทำร่องระบายน้ำกว้างประมาณ 2 เมตร เว้นอกร่องสำหรับปลูกทุเรียนกว้างประมาณ 6 เมตร ปลูกทุเรียนตรงกลางโดยการปลูกแบบยกโคก ควรพูนสูงประมาณ 80 เซนติเมตร ความกว้างของโคก 1.5 เมตร ดินที่พูนโคกควรผสมอินทรีย์วัตถุที่ช่วยทำให้ดินอุ้มน้ำมากขึ้น เช่น แกลบดิบ กาบมะพร้าวหั่น >> (ดูวิธีการปลูกละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง..)

3. ระวังลมแรง : หลังจากปลูกเสร็จควรใส่ไม้ค้ำเพื่อป้องกันลมโยกต้น และมีไม้บังลมตลอดแนวสวน เช่น ไม้สัก ไผ่ 

4. บังแดดและเพิ่มความชื้น :  โดยใช้สแลนบังอย่างถูกวิธี คือ บัง 3 ด้าน เว้นด้านทิศเหนือไว้ และควรปลูกพืชให้ร่มและให้ความชื้น เช่น กล้วย ทองหลาง หรือ พืชคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นผิวดิน เช่น มันญี่ปุ่น  

5. การให้น้ำควรให้อย่างสม่ำเสมอ : ควรให้ทุกวันในระยะ 1 เดือนแรก เวลาที่เหมาะสมแก่การให้น้ำที่สุดคือตอนเช้า   

6. การใส่ปุ๋ย : ในระยะแรกไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมี รอให้ทุเรียนแตกยอดรอบที่ 2 ควรใส่ปุ๋ยคอก ปีละ 3-4 ครั้ง โดยดูระยะการแตกยอดเป็นหลัก 

ศึกษารายละเอียดได้ในคลิปเต็ม.. ปลูกทุเรียนอย่างไร..ในภาคอีสาน 

 

Last updated: 24/03/2562

 

 

Visitors: 455,535