ทุเรียนออกดอกแล้ว..ต้องทำอย่างไร

ระยะของดอกทุเรียนแบ่งออกเป็น 5 ระยะ

1) ระยะแรกเรียกว่า “ตีนหนู” คือช่วงที่ทุเรียนจะเริ่มเปิดตาดอก มีลักษณะเป็นช่อเล็กๆ ซึ่งวิธีการดูแลรักษาคือ การให้น้ำสม่ำเสมอและการฉีดยาป้องกันศัตรูพืชโดยเฉพาะเพลี้ยไก่แจ้ที่มักจะออกหากินตอนกลางคืนและสามารถทำให้ดอกทุเรียนร่วงได้  

2) ระยะที่สองคือ “มะเขือพวง” คือช่วงที่ดอกทุเรียนเริ่มโต มีลักษณะคล้ายมะเขือพวง การดูแลรักษาคือการให้น้ำสม่ำเสมอและการป้องกันหนอนและแมลงกัดดอก

3) ระยะที่สามคือ “หัวกำไล” มีลักษณะคล้ายหัวกำไล โดยช่วงนี้สามารถตัดแต่งดอก เพื่อทำให้เกิดความสมบูรณ์ของต้นและไม่ให้น้ำเลี้ยงไปหล่อเลี้ยงในส่วนที่ไม่ใช้ประโยชน์หรือดอกไม่สมบูรณ์ วิธีการตัดแต่งดอก คือ การเลือกช่อดอกใหญ่หรือเป็นกลุ่มใหญ่ อยู่บริเวณโคนกิ่ง เนื่องจากมีโอกาสเป็นผลสูงกว่าดอกทุเรียนกลุ่มเล็ก รวมถึงไม่ควรตัดชิดกิ่งเพราะจำทำให้กิ่งเป็นรอยบุ๋มเข้าไปได้

ข้อสังเกต หากทุเรียนมีดอกหลายระยะ ควรตัดแต่งดอกในขณะที่อยู่ในระยะหัวกำไลเพราะสามารถเลือกดอกที่สมบูรณ์ได้ และห้ามตัดแต่งดอกในระยะตีนหนูและมะเขือพวง เพราะอาจทำให้ตาดอกบอด 

4) ระยะที่สี่ คือ “ดอกทุเรียนบาน” ดอกทุเรียนใช้เวลาผลิบานประมาณ 1 วัน โดยดอกทุเรียนจะผสมเกสรในช่วง 18.00น.- 22.00น. 

5) ระยะสุดท้าย คือ “หางแย้” ในช่วงนี้กลีบดอกและเกสรตัวผู้จะร่วงหมด เหลือเพียงแต่เกสรตัวเมียที่พร้อมจะโตเป็นผล โดยในช่วงนี้จะห้ามให้น้ำ ไม่เช่นนั้นจะทำให้ดอกทุเรียนร่วงได้ หลังจากระยะนี้ เมื่อทุเรียนเริ่มมีผลโตขึ้นเท่ากับผลมะนาว ค่อยๆเริ่มให้น้ำ

 

Last updated : 10/07/2564 

Visitors: 376,427