ทุเรียนช่วงดอกบาน..ต้องดูแลอย่างไร?

ระยะดอกบาน  =  “ระยะที่สี่ของดอกทุเรียน กลีบดอกจะบานออก"  ช่วงนี้เป็นเวลาที่ทุเรียนผสมเกสร เราสามารถอาศัยธรรมชาติเป็นสื่อในการผสมเกสร เช่น ลม  แมลงอย่างผึ้งและชันโรง วิธีการดูแลรักษาคือ งดการฉีดยาฆ่าแมลง เพื่อไม่ให้กระทบผึ้งและชันโรงที่ช่วยผสมเกสร ในระยะนี้ควรงดการให้น้ำ เพราะหากให้น้ำดอกจะร่วง และไปกระตุ้นการแตกใบอ่อน นอกจากนี้ควรงดการใส่ปุ๋ยด้วย เพราะการใส่ปุ๋ยจะไปช่วยกระตุ้นการแตกใบอ่อนเช่นกัน 

ส่วนประกอบของดอกทุเรียนนั้นจะเห็นได้ตามภาพ  ดอกทุเรียนเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีเกสรตัวเมียและเกสรตัวผู้อยู่ในดอกเดียวกัน ดอกหนึ่งจะมีเกสรตัวเมีย 1 อัน สังเกตจากยอดสีเหลืองที่อยู่ตรงกลางซึ่งถูกรายล้อมด้วยเกสรตัวผู้สีขาวจำนวนมาก  ดอกจะบานช่วง 6 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม อับเรณูของเกสรตัวผู้จะแตกและปลดปล่อยละอองเกสรออกมา แล้วไปติดกับเกสรตัวเมีย 

ถัดจากเกสร เราจะเห็นกลีบดอกทุเรียนและหม้อตาล ที่เป็นวงกลีบเลี้ยงของดอกทุเรียน มีรูปร่างคล้ายหม้อตาล กลีบเลี้ยงของดอกทุเรียนจะเชื่อมติดกันเป็นวง ปลายแยกเป็น 5-6 กลีบ มีลักษณะคล้ายหม้อตาล ซึ่งเป็นภาชนะดินเผาทรงเตี้ย ก้นเป็นกระเปาะ ใช้ใส่น้ำตาลโตนด

รายละเอียด ติดตามได้ในคลิป 

 Last updated : 02/04/2566

Visitors: 475,955