ทุเรียนกลุ่มก้านยาว

ตระกูลก้านยาว  

       ลักษณะลำต้นมีรูปร่างกลมสูงชะลูดเปลือกสีน้ำตาลและมีสะเก็ดบ้างเล็กน้อย  การแตกของกิ่งจะแตกออกทางด้านข้างของลำต้นทั้งสองข้าง  ช่วงกิ่งยาวมากและเกือบตั้งฉากกับลำต้น  แผ่นใบเป็นรูปรีจนถึงเรียวยาวมีขนาดกว้างประมาณ  6  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  17 - 18  เซนติเมตร  ส่วนที่กว้างที่สุดของใบจะอยู่สูงจากฐานใบประมาณ  2  ใน  3  ของความยาวใบ  ฐานใบเป็นรูปเหลี่ยมป้านปลายใบแหลมและงอโค้งลง  ก้านใบยาวประมาณ  2  เซนติเมตร  ดอกเป็นรูปไข่ยาวรีตรงกลางโป่งออก  ปลายแหลมและโคนดอกจะเรียว  ก้านดอกจะยาวมากเห็นได้ชัด

       ลักษณะประจำพันธุ์  มีทรงผลกลมได้สัดส่วน  ด้านก้นผลจะกลมใหญ่  ส่วนขั้วผลจะมน  พูมีลักษณะสม่ำเสมอเห็นได้ไม่เด่นชัด  มีจำนวนอย่างสูง  6  พู  หนามมีขนาดโตเกือบสม่ำเสมอ  ตั้งตรงไม่งอ  ผิวผลมีสีเขียว  ก้านผล  (ไม่รวมปลิง)  มีขนาดยาวและยาวกว่าพันธุ์อื่นๆ  เปลือกผลมีขนาดค่อนข้างหนา  พูมี  2 - 3  เมล็ด  มันกลมกล่อม  กลิ่นไม่ฉุน  เมล็ดมีลักษณะกลมไม่มีเมล็ดลีบ

        พันธุ์ทุเรียนตระกูลก้านยาวที่สวนตาก้านจำหน่ายนั้น จะมีพันธุ์ก้านยาวทรงหวด ทองสุก และ ชมพูพาน

Visitors: 475,962