ทุเรียนกลุ่มกำปั่น

พันธุ์ทุเรียนตระกูลกำปั่น 

        เดิมเรียกว่าพันธุ์  “กำปั่นเดิม”  หรือ  “กำปั่นธรรมดา”  ทรงพุ่มค่อนข้างใหญ่ ทรงแบบสนเป็นพุ่มแคบรูปกรวยคว่ำ  มียอดเรียวแหลม  ลำต้นอ้วนแข็งแรง  สูงและตั้งตรง  การแตกเรียงของกิ่งไม่เป็นระเบียบและทำมุมกับลำต้นน้อย  ขนาดของใบโตปานกลางแต่ยาวมาก  ปลายใบเรียวแหลมและยาวมาก  สีด้านหน้าของใบจะเขียวน้อยกว่าพันธุ์อื่นๆ  ขณะที่ดอกกำลังตูมจะมีลักษณะคล้ายดอกบัวสีเขียวอ่อนปนเทาเล็กน้อย  ส่วนที่ติดกับก้านดอกจะมน  ปลายดอกแหลม  ก้านดอกกลมและสั้น  ตอนที่ติดกับดอกจะมีขนาดใหญ่แล้วเรียวไปหาปลิง

     เป็นพันธุ์เบา  อายุ  3 - 4  ปีก็เริ่มออกผล  ทรงผลเกือบจะกลมมีขนาดโตปานกลางจนถึงใหญ่ น้ำหนักต่อผล  2 - 3  กิโลกรัม  มี  5  พู  ไม่ค่อยมีพูลวง ขั้วผลมีขนาดใหญ่  อ้วนสั้น เปลือกค่อนข้างหนาเล็กน้อย เนื้อมีสีเหลืองอ่อนซีดคล้ายสีใบลาน  เนื้อแห้ง  รสหวานมัน  ยังไม่ค่อยพบลักษณะเนื้อแกร็น(มีเนื้อแข็งเป็นไต) และไม่เคยพบลักษณะเนื้อแฉะ เป็นเหงื่อ  

     พันธุ์ที่จัดอยู่ในตระกูลกำปั่น ส่วนใหญ่จะมีคำหน้าคำว่า  “กำปั่น” เช่น    กำปั่นขาว, กำปั่นตาแพ,และ กำปั่นพวง,

      พันธุ์ทุเรียนตระกูลกำปั่นที่สวนตาก้านจำหน่ายจะมี 8 พันธุ์ ได้แก่ กำปั่นขาว (เดิม)  , กำปั่นตาแพ,   กำปั่นพวง,  กำปั่นเหลือง (เจ้ากรม), กำปั่นดำ,  ดาวกระจาย, ชายมะไฟ  และ หมอนทอง

   


 • กำปั่นเหลือง.JPG
  พันธุ์กำปั่นเหลือง(เจ้ากรม) (Kampan Lueang/Chaokrom) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นเนื้อเหลือง หรือ กำปั่นเจ้ากรม สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์กลาง) ประวัติ : เป็นทุเรียนเพ...

 • ชายมะไฟ.JPG
  พันธุ์ชายมะไฟ(Chai Mafai ) ชื่อพันธุ์ : ชายมะไฟ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเนื้อขาว สันนิษฐานว่าในการปลูกครั้งแ...

 • กำปั่นขาว1.JPG
  พันธุ์กำปั่นขาว(เดิม) ( Kam pan khao) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นเดิม หรือ กำปั่นเนื้อขาวสถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกำปั่นประวัติ : เป็นพันธุ์ดั้งเดิม แหล่งค้นพบ จ.นนทบุรี...

 • กำปั่นพวง.JPG
  พันธุ์กำปั่นพวง(Kampan Phuang) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นพวง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์หนัก) ประวัติ : เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเนื้อขาว จุดเด่น: "เนื้อหนา ละเ...

 • หมอนทอง.JPG
  พันธุ์หมอนทอง (Monthong) ชื่อพันธุ์ : หมอนทอง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ :เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเหลือง(กำปั่นเจ้ากรมเขียน) เกิดที่ ตำบลบางรัก...

 • DSCF4960-horz.jpg
  พันธุ์กำปั่นตาแพ (Kampan Ta phae) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นตาแพ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเดิม เกิดที่ตำบลบางสีทอง อำเภ...

 • กำปั่นดำ3.jpg
  พันธุ์กำปั่นดำ (Kampan Dam) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นดำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : แหล่งค้นพบที่ เขตบางกอกน้อย จ. กรุงเทพฯ ลักษณะต้นและใบ ลำต้นสูงใหญ่ กิ่งจั...

 • ADD_6475-horz.jpg
  พันธุ์ดาวกระจาย (Dao-kra-jai) ชื่อพันธุ์ : ดาวกระจาย สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ประวัติ : เป็นทุเรียนที่เกิดจากการเพาะทุเรียนพันธุ์กำปั่นเนื้อขาว เกิดที่...
Visitors: 469,390