ทุเรียนกลุ่มกบ

 พันธุ์ทุเรียนตระกูลกบ  

        ลักษณะประจำพันธุ์ของตระกูลกบเป็นพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดมาจากพันธุ์ดั้งเดิม  คือ  พันธุ์การะเกด  พันธุ์นี้มีลักษณะทรงพุ่มแคบ  ลำต้นสูงและตั้งตรงคล้ายกับสนหรือรูปกรวยแหลม ใบเป็นรูปไข่ค่อนข้างยาว  ขอบใบเรียบ  ฐานใบป้าน  ปลายใบแหลมหลังใบสีเขียวแก่และเป็นมัน ก้านใบยาว  ดอกขณะตูมมีส่วนโค้งผายออกป่องตรงกลาง ก้านดอกยาว  สีของดอกเป็นสีเขียวน้ำตาลอ่อน ผลขนาดกลาง ผลจะเป็นลักษณะคล้ายกบธรรมชาติ คือ จะมีพูแป้ว (พูที่ไม่มีเนื้อ) อย่างน้อย 1 พู เนื้อละเอียด หวานมัน 

       พันธุ์ทุเรียนตระกูลกบที่สวนตาก้านจำหน่ายมีจำนวน  19 พันธุ์ ได้แก่ กบจำปา, กบเจ้าคุณ, กบชายน้ำ, กบตาขำ,กบตาเต่า,กบตานวล, กบตามาก, กบทองคำ, กบพิกุล, กบแม่เฒ่า, กบเล็บเหยี่ยว, กบวัดกล้วย, กบไว, กบสาวน้อย,กบสุวรรณ, กบหน้าศาล, กบหลังวิหาร,กบหัวสิงห์ และ กบเหมราช           


 • กบพิกุล.JPG
  พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun) ชื่อพันธุ์ : กบพิกุล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง) โดยมีต้นกำเนิดมาจากพันธุ์การะเกด...

 • DSCF4965-horz.jpg
  พันธุ์กบสุวรรณ ( Kop Suwan) ชื่อพันธุ์ : กบสุวรรณ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์เบา) ประวัติ : เพาะจากเมล็ดทุเรียนการะเกด แหล่งค้นพบ จ. นนทบุรี จุดเด่น : "สีเนื้อละเอียด ส...

 • 20150328_110202.jpg
  พันธุ์กบชายน้ำ ( Kop Chainam ) ชื่อพันธุ์ : กบชายน้ำ ประวัติ : เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า แหล่งค้นพบใน จังหวัดนนทบุรี สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง) จุดเด่น "เ...

 • 20150328_152159.jpg
  พันธุ์กบทองคำ ( Kop Thongkam) ชื่อพันธุ์ : กบทองคำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง)มีต้นกำเนิดมาจากพันธุ์การะเกด จุดเด่น: "เนื้อละเอียด เสีหลืองเข้ม หอม หว...

 • กบสาวน้อย.JPG
  พันธุ์กบสาวน้อย ( Kop Saonoi) ชื่อพันธุ์ : กบสาวน้อย หรือ กบขั้วสั้น สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง) ประวัติ:มีต้นกำเนิดมาจากพันธุ์การะเกด เป็นพันธุ์หนึ่ง...

 • กบตาเต่า.jpg
  พันธุ์กบตาเต่า (Kop Tathao) ชื่อพันธุ์ : กบตาเต่า สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา) จุดเด่น : "ผลดก สีสวย โตไว รสมันมากกว่ารสหวาน" ลักษณะต้นและใบ กบตาเต่าเป็นทุเรีย...

 • กบแม่เฒ่า.JPG
  พันธุ์กบแม่เฒ่า (Kop Maethao) ชื่อพันธุ์ : กบแม่เฒ่า สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง) ประวัติ : ทุเรียนพันธุ์กบแม่เฒ่า เป็นพันธุ์ที่เพาะจากเมล็ดของทุ...

 • กบเล็บเหยี่ยว.JPG
  พันธุ์กบเล็บเหยี่ยว (kop lep-yiao) ชื่อพันธุ์ : กบเล็บเหยี่ยว สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง) ลักษณะต้นและใบ การเจริญเติบโตของต้นโตเร็ว กิ่งตกเหมือนก้าน...

 • กบตาขำ.JPG
  พันธุ์กบตาขำ (Kop Takham) ชื่อพันธุ์ : กบตาขำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง) ประวัติเฉพาะสายพันธุ์ :เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า ผู้เพาะคือนายขำ เกิดที่ ตำบลบางล...

 • DSCF3959-horz.jpg
  พันธุ์กบตานวล (Kop Tanuan) ชื่อพันธุ์ : กบตานวล สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง) ลักษณะต้นและใบ ทรงพุ่มแคบ ลำต้นสูงและตั้งตรงคล้ายกับสนหรือรูปกรวยแหลม ใบเป็...

 • DSCF3983-horz.jpg
  พันธุ์กบวัดกล้วย (Kop Watkluay) ชื่อพันธุ์ : กบวัดกล้วย สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง) ประวัติ : เล่ากันมาว่ามีถิ่นกำเนิดมาจาก วัดกล้วย อ.บางกรวย จ.นนทบุร...

 • LINE_ALBUM_เพิ่งกิ่ง web 66_๒๓๐๔๑๖_22.jpg
  พันธุ์กบลำเจียก (Kop Lamchiak) ชื่อพันธุ์ : กบลำเจียก หรือ ลำเจียก สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง) ประวัติ : ค้นพบที่สวนนายช่อง ศศิผลิน อ.บางกอกน้อย ...

 • ADD_6468-horz.jpg
  พันธุ์กบจำปา (Kop-Cham-pa) ชื่อพันธุ์ : กบจำปา สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง) ลักษณะผล รูปร่างผลเป็นรูปไข่ ขนาดปานกลางน ขั้วผลมีลักษณะเรียบ ลักษณะหนามจะนูน...

 • กบตามาก.jpg
  พันธุ์กบตามาก (Kop Tamak) ชื่อพันธุ์ : กบตามาก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray แหล่งที่ค้นพบ : จ.นนทบุรี สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา) ลักษณะต้นและใบ การจัด...

 • 1.jpg
  พันธุ์กบสีนาก ( Kop Si-nak) ชื่อพันธุ์ : กบสีนาก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา) ลักษณะต้นและใบ ทรงพุ่มแคบ และตั้งตรงคล้ายกับ...

 • 3.jpg
  พันธุ์กบไว ( Kop Wai) ชื่อพันธุ์ : กบไว สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง) ลักษณะต้นและใบ ทรงพุ่มความใหญ่ระดับปานกลาง ใบรูปไข่ขอบขนาน ลักษณะผล ผลยาว ทรงพูย...

 • DSCF3953-horz.jpg
  พันธุ์กบหัวสิงห์ (Kop Huasing) ชื่อพันธุ์ : กบหัวสิงห์ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง) ลักษณะต้นและใบ ทรงพุ่มแคบ ลำต้นสูงและตั้งตรงคล้ายกับสนหรือรูปกรวยแ...

 • 20210807_163600-horz.jpg
  พันธุ์กบหลังวิหาร (Kop Langwihan) ชื่อพันธุ์ : กบหลังวิหาร สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง) แหล่งค้นพบ : จังหวัดนนทบุรี โดยมีการตั้งชื่อตามที่พบ (หลังวิหาร) ...

 • DSCF3998-horz.jpg
  พันธุ์กบเจ้าคุณ (KopChaokhun) ชื่อพันธุ์ : กบเจ้าคุณ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง) ประวัติ : เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า โดยท่านเจ้าคุณดำเกิงฯ แหล่งที่ค้น...

 • DSCF4030-horz.jpg
  พันธุ์กบหน้าศาล (Kop Nasan ) ชื่อพันธุ์ : กบหน้าศาล สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา) แหล่งที่พบ : จ. นนทบุรี โดยได้ตั้งชื่อตามต้นทุเรียนเดิมผสมกับสถานที่ที่ต้นแรกปลูก...

 • 20210807_163355-horz.jpg
  พันธุ์กบเหมราช (Hemmarat) ชื่อพันธุ์ : กบเหมราช สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง) แหล่งค้นพบ :เป็นทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิม รวบรวมได้จากสวนฝั่งธนบุรี หลังปี พ.ศ. 24...

 • Picture1.png
  กบตาท้วม ชื่อพันธุ์ กบตาท้วม ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibthinus Murray ประวัติ ทุเรียนพันธุ์กบตาท้วมเกิดจากการเพาะเมล็ดทุเรียนพันธุ์กบแม่เฒ่า นายท้วมเป็นผู้เพาะบ้านอยู่อำเภอบ...
Visitors: 455,535