ช่อง Youtube สวนตาก้าน


 • สายพันธุ์ทุเรียนนนท์จากสวนตาก้าน จังหวัดนนทบุรี สู่จังหวัดศรีสะเกษที่สวนทุเรียนภูเขาไฟ "ไร่ภูดินแดง" ความสวยงามของทุเรียนเมื่อเปลี่ยนถิ่นจะเป็นอย่างไร การเจริญเติบโต การดูแล การเปล...

 • วิธีทำปุ๋ยคอกใส่ทุเรียน ทำง่าย ใช้ดี ประหยัดต้นทุน "ผสมส่วนผสมต่างๆ โดยอัตราส่วนหลัก (ขี้หมู 1 ส่วนต่อ แกลบ 2 ส่วน) และปิดคลุมโดยผ้าใบพลาสติกอย่างน้อย 15 วัน" ทั้งนี้ส่วนผสมประกอบด...

 • พลิกฟื้นที่รกร้าง..สร้างสวนทุเรียนนนท์ ตอน 1 โครงการใหม่สวนตาก้าน 2566 พลิกฟื้นที่รกร้าง..สร้างสวนทุเรียนนนท์" [Sandbox Gen5] (1) ปีนี้สวนตาก้าน เตรียมพื้นที่ปลูกทุเรียนนนท์กว่า 30...

 • 5 ขั้นตอนดูแลทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวเพื่อให้ทุเรียนเจริญเติบโตดี และให้ผลทุเรียนมีความสมบูรณ์ในปีต่อไป 1. ตัดแต่งกิ่ง ได้แก่ กิ่งน้ำค้าง กิ่งแห้ง หรือก้านทุเรียนที่ยังตัดไม่หมด เพื่อ...

 • วิธีเลือกกิ่งพันธุ์ทุเรียน ต้นพร้อมปลูก โตไว 1.อายุประมาณ 1 ปี และความสูงประมาณ 1-2 เมตร เนื่องจากต้นทุเรียนยังไม่แก่ และไม่มีรากขด 2. ใบเขียวและแก่ ไม่แนะนำทุเรียนที่กำลังแตกยอดอ...

 • ต้นไม้ต้องห้าม !! ไม่ควรปลูกใกล้ต้นทุเรียน 1. กล้วยบางชนิด เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยหักมุก กล้วยตานี กล้วยนาก เนื่องจากมีรากแข็งแรง ขยายออกไปไกล และทำให้ดินเสื่อมโทรม 2. มะละกอ เป็นพ...

 • เช็ค 3 สัญญาณ ต้นทุเรียนปลูกใหม่ควรไปต่อหรือไม่? 1.ทุเรียนโตช้ากว่าที่ควรจะเป็น โดยมีลักษณะ “ต้นไม่แตกยอด/ยอดแห้ง" (ปกติทุเรียนจะแตกยอดปีละ 3 ครั้ง) "ใบเล็ก ขนาดต้นไม่เจริญเติบโตเ...

 • การตัดแต่งทุเรียนผลเล็ก..ทำอย่างไร? (1) - วัตถุประสงค์ : ลดจำนวนลูกทุเรียนเพื่อลดการสูญเสียน้้ำ และแต่งให้ลูกทุเรียนอยู่ในที่ที่เหมาะสม หากไม่ตัดแต่งอาจเกิดปัญหาน้ำเลี้ยงไม่พอ ล...

 • การดูแลทุเรียนระยะหางแย้ และผลเล็ก ระยะหางแย้ = “ระยะที่ห้าของดอกทุเรียน กลีบดอกจะร่วงลง"หลังจากเกสรตัวเมียได้รับการผสมแล้ว กลีบดอกและหม้อตาลจะหลุดร่วง เหลือเพียงเกสรตัวเมียและรังไ...

 • ระยะดอกบาน = “ระยะที่สี่ของดอกทุเรียน กลีบดอกจะบานออก"ช่วงนี้เป็นเวลาที่ทุเรียนผสมเกสร เราสามารถอาศัยธรรมชาติเป็นสื่อในการผสมเกสร เช่น ลม แมลงอย่างผึ้งและชันโรงวิธีการดูแลรักษาคือ ...

 • การตัดแต่งกิ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีความสำคัญในการทำสวนทุเรียน เนื่องจากการตัดแต่งกิ่งส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์โดยรวมของต้น ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคและแมลง รวมถึงการออกดอกของทุเรียน ก...

 • สายพันธุ์ทุเรียนนนท์จากสวนตาก้าน จังหวัดนนทบุรี สู่จังหวัดพิษณุโลกที่สวนลุงสมพร ความสวยงามของทุเรียนเมื่อเปลี่ยนถิ่นจะเป็นอย่างไร การเจริญเติบโต การดูแล การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต...

 • สวนตาก้านพาชมสวนทุเรียนที่ CHISO-YA coffee farm เขาใหญ่ อ.ปากช่อง เป็นสวนทุเรียนปลูกใหม่ที่นำพันธุ์จากสวนตาก้านไปปลูกกว่า 30 สายพันธุ์ เช่น พันธุ์กบตาขำ เม็ดในยายปราง ก้านยาว โดยส...

 • การบังร่มให้ต้นทุเรียน ในช่วงที่อากาศร้อนจัด เกษตรกรควรพรางแสงทุเรียนปลูกใหม่ โดยเฉพาะในปีแรก เพื่อไม่ให้ทุเรียนเหี่ยวเฉาโดยสามารถบังร่มได้ 2 วิธี คือ 1. ใช้แสลนบังร่ม 2. ปลูกไม้บั...

 • ระยะของดอกทุเรียนแบ่งออกเป็น 5 ระยะ 1) ระยะตีนหนู = “ระยะแรกของดอกทุเรียน หลังจากเปิดตาดอกออกมา" เรียก"ตีนหนู" เนื่องจาก ช่อดอกเล็กๆ นี้มีลักษณะคล้ายตีนของหนู และเมื่อช่อดอกเหยียดอ...

 • สวนตาก้านสอนปลูกทุเรียน..ต้อนรับฤดูฝนปี 2562 เรามีเทคนิคดี ๆ เกี่ยวกับการปลูกทุเรียนมาอัพเดทกันค่ะ ชมคลิป.. วิธีปลูกทุเรียนมี 7 ขั้นตอนดังนี้ การปลูกทุเรียนควรปลูกตอนเย็นเพื่อให้ต...

 • สวนตาก้าน นำเสนอวิธีการห่อและตัดทุเรียน..ฉบับชาวสวนนนท์ ชาวสวนต้องเข้าใจ 3 เรื่อง คือการดูแลทุเรียนในระยะติดผล,การนับอายุ และ การเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างถูกวิธี 1. การดูแลทุเรียนในร...

 • ปลูกทุเรียนปี 2562 ต้องรู้อะไรบ้าง? สวัสดีปีใหม่ 2562 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ช่องทางของสวนตาก้าน ขอให้ทุกท่านประสบความสุขตลอดปี ในช่วงปีใหม่นี้ ท่านใดที่ตั้งใจจะปลูกทุเรียน ขอให้...

 • วันที่ 16-17 ม.ค. 63 คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อยและครอบครัว เดินทางแนะนำการทำสวนทุเรียนให้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ และได้สาธิตวิธีการตัดแต่งกิ่งทุเรียน...

 • ช่วงวันที่ 20-22 ตุลาคม 2561 คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อยและครอบครัว เดินทางแนะนำการทำสวนทุเรียนให้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ และได้สาธิตวิธีการตัดแต่ง...
Visitors: 428,590