ช่อง Youtube สวนตาก้าน


 • การตัดแต่งกิ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีความสำคัญในการทำสวนทุเรียน เนื่องจากการตัดแต่งกิ่งส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์โดยรวมของต้น ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคและแมลง รวมถึงการออกดอกของทุเรียน ก...

 • สายพันธุ์ทุเรียนนนท์จากสวนตาก้าน จังหวัดนนทบุรี สู่จังหวัดพิษณุโลกที่สวนลุงสมพร ความสวยงามของทุเรียนเมื่อเปลี่ยนถิ่นจะเป็นอย่างไร การเจริญเติบโต การดูแล การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต...

 • สวนตาก้านพาชมสวนทุเรียนที่ CHISO-YA coffee farm เขาใหญ่ อ.ปากช่อง เป็นสวนทุเรียนปลูกใหม่ที่นำพันธุ์จากสวนตาก้านไปปลูกกว่า 30 สายพันธุ์ เช่น พันธุ์กบตาขำ เม็ดในยายปราง ก้านยาว โดยส...

 • การบังร่มให้ต้นทุเรียน ในช่วงที่อากาศร้อนจัด เกษตรกรควรพรางแสงทุเรียนปลูกใหม่ โดยเฉพาะในปีแรก เพื่อไม่ให้ทุเรียนเหี่ยวเฉาโดยสามารถบังร่มได้ 2 วิธี คือ 1. ใช้แสลนบังร่ม 2. ปลูกไม้บั...

 • ระยะของดอกทุเรียนแบ่งออกเป็น 5 ระยะ 1) ระยะตีนหนู = “ระยะแรกของดอกทุเรียน หลังจากเปิดตาดอกออกมา" เรียก"ตีนหนู" เนื่องจาก ช่อดอกเล็กๆ นี้มีลักษณะคล้ายตีนของหนู และเมื่อช่อดอกเหยียดอ...

 • สวนตาก้าน ขอแนะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านน่าปลูก ตอนที่ 5 "กบพิกุล"พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun)ชื่อพันธุ์ : กบพิกุลชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murrayประวัติ : เพาะโดยชวดกุล...

 • สวนตาก้าน ขอแนะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านน่าปลูก ตอนที่ 4 "กบสาวน้อย" พันธุ์กบสาวน้อย ( Kop Saonoi) ชื่อพันธุ์ : กบสาวน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพันธุ์ :...

 • สวนตาก้าน ขอแนะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านน่าปลูก ตอนที่ 3 "กบสุวรรณ"พันธุ์กบสุวรรณ ( Kop Suwan)ชื่อพันธุ์ : กบสุวรรณชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murrayสถานภาพพันธุ์ : พันธุ์...

 • สวนตาก้าน ขอแนะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านน่าปลูก "กบทองคำ" เล่าลักษณะทุเรียนตระกูลกบ และทุเรียนกบทองคำต้นนี้ เป็นทุเรียนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...

 • สวนตาก้าน ขอแนะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านน่าปลูก สอนวิธีตัดทุเรียน และแกะชิมกันใต้ต้นเลยค่ะ พันธุ์เม็ดในยายปราง(Metnai Yaiprang) ชื่อพันธุ์ : เม็ดในยายปราง ประวัติ : เป็นทุเร...

 • ปลูกทุเรียนภาคอีสานตอนที่ 3 เสนอ 5 วิธีรับมือฤดูแล้ง ในช่วงฤดูแล้งที่ภาคอีสาน ต้องเผชิญกับสภาพอากาศหนาวในช่วงเช้า สลับกับอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวัน ทำให้ทุเรียนที่ปลูกใหม่มีอาก...

 • สวนตาก้าน ได้เริ่มทำสวนสาธิตการปลูกทุเรียน ในภาคอีสาน ที่ สวนตาก้านปากช่อง บ้านหนองหมาก ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยคุณอดิสรณ์ ได้นำพันธุ์ทุเรียนนนท์กว่า 30 สายพันธุ์ ไปปล...

 • สวนตาก้าน ได้เริ่มทำสวนสาธิตการปลูกทุเรียน ในภาคอีสาน ที่ บ้านหนองหมาก ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยคุณอดิสรณ์ ได้นำพันธุ์ทุเรียนนนท์กว่า 30 พันธุ์ ไปปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภ...

 • สวนตาก้านสอนปลูกทุเรียน..ต้อนรับฤดูฝนปี 2562 เรามีเทคนิคดี ๆ เกี่ยวกับการปลูกทุเรียนมาอัพเดทกันค่ะ ชมคลิป.. วิธีปลูกทุเรียนมี 7 ขั้นตอนดังนี้ การปลูกทุเรียนควรปลูกตอนเย็นเพื่อให้ต...

 • สวนตาก้าน นำเสนอวิธีการห่อและตัดทุเรียน..ฉบับชาวสวนนนท์ ชาวสวนต้องเข้าใจ 3 เรื่อง คือการดูแลทุเรียนในระยะติดผล,การนับอายุ และ การเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างถูกวิธี 1. การดูแลทุเรียนในร...

 • ปลูกทุเรียนปี 2562 ต้องรู้อะไรบ้าง? สวัสดีปีใหม่ 2562 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ช่องทางของสวนตาก้าน ขอให้ทุกท่านประสบความสุขตลอดปี ในช่วงปีใหม่นี้ ท่านใดที่ตั้งใจจะปลูกทุเรียน ขอให้...

 • วันที่ 16-17 ม.ค. 63 คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อยและครอบครัว เดินทางแนะนำการทำสวนทุเรียนให้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ และได้สาธิตวิธีการตัดแต่งกิ่งทุเรียน...

 • ช่วงวันที่ 20-22 ตุลาคม 2561 คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อยและครอบครัว เดินทางแนะนำการทำสวนทุเรียนให้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ และได้สาธิตวิธีการตัดแต่ง...
Visitors: 392,178