ปลูกทุเรียนภาคอีสาน ตอน 5 | การวางระบบน้ำในสวนทุเรียน

การวางระบบน้ำในสวนทุเรียน 

ใช้ระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ หรือ หัวน้ำหยด ?

สวนตาก้านแนะนำให้ใช้แบบสปริงเกอร์ เนื่องจากทุเรียนมีระบบรากแบบรากลอยขึ้นมาบนผิวดินหรือรากแผ่ การใช้สปริงเกอร์นั้นสามารถพ่น/เหวี่ยงได้ในวงกว้าง ซึ่งทำให้ทุเรียนได้รับน้ำทั่วถึง แต่ระบบน้ำหยดจะหยดอยู่บริเวณเดียว ซึ่งเหมาะกับพืชที่มีรากดิ่ง เช่น องุ่น น้อยหน่า แต่หากใช้กับทุเรียนจะก่อให้เกิดโรคได้ง่าย