การดูแลทุเรียนระยะผลเล็กจนถึงเก็บเกี่ยว

การดูแลทุเรียนระยะผลเล็กจนถึงเก็บเกี่ยว
โดยการให้น้ำ การฉีดยา และการใส่ปุ๋ย

"ลูกทุเรียนระยะ 50-60 วัน หรือ หลังการตัดแต่ง" เป็นระยะที่ทุเรียนต้องการปุ๋ยเพื่อสร้างเนื้อ
การใส่ปุ๋ย: สามารถใส่ได้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยอินทรีย์อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการแตกใบอ่อน) และปุ๋ยเคมี (12-12-17 หรือ 15-5-25)
การฉีดยา: ต้องฉีดสารเคมีป้องกันเพลี้ยไฟ ราดำ เพลี้ยแป้ง
การให้น้ำ: ต้องเพิ่มน้ำให้ปริมาณการรดเป็นปกติ หากมีอากาศร้อนควรเพิ่มน้ำให้มากขึ้น
การดูแลอื่นๆ: หากมีสัตว์ เช่น กระรอก หนู นก จำนวนมาก จำเป็นต้องห่อลูกทุเรียนด้วยตะแกรงเหล็กหรือถุงพลาสติก (กรณีถุงพลาสติกหากอากาศร้อนจัดไม่แนะนำ เนื่องจากจะทำให้ลูกทุเรียนเกิดเชื้อราได้ง่าย)

 

"ทุเรียนระยะ 80 วัน" (ลูกจะมีขนาดใหญ่ขึ้น)
การให้น้ำ: ให้น้ำสม่ำเสมอและเพิ่มน้ำให้มากขึ้นตามสภาวะอากาศ
การฉีดยา: จะเริ่มมีหนอนที่ลูก เชื้อรา และเพลี้ย อาจจำเป็นต้องฉีดยา
การดูแลอื่นๆ: ตัดแต่งลูกทุเรียนอีกครั้ง โดยเลือกตัดลูกที่บิดเบี้ยว มีหนอนหรือแมลง และควรโยง หรือ ค้ำกิ่งทุเรียน
การใส่ปุ๋ย: ไม่แนะนำให้ใส่ปุ๋ย เพราะจะทำให้ต้นแตกใบอ่อน ลูกทุเรียนจะมีเปลือกหนาและเนื้อไม่สม่ำเสมอ

 

"ทุเรียนระยะ 100 วัน (ใกล้เก็บเกี่ยว)"
สำหรับทุเรียนพันธุ์เบา:  (ที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวได้) ไม่ควรใส่ปุ๋ย และลดการให้น้ำ
สำหรับทุเรียนพันธุ์หนัก:  (ที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 120-150 วัน) ลดการให้น้ำ เพื่อเกิดความเสี่ยงในการเกิดไส้ซึม (เกิดจากการให้น้ำมากเกินไป ทำให้ในลูกทุเรียนมีน้ำและเนื้อทุเรียนแฉะ) เต่าเผา (เกิดเป็นเนื้อไหม้ เนื้อแข็งกระด้าง) และแกน (เนื้อเป็นเนื้อไก่ สุกไม่เท่ากัน) และช่วงนี้อาจจะมีฝนตก ซึ่งต้องรักษาปริมาณน้ำให้เป็นปกติ

Visitors: 469,386