ขอเชิญผู้สนใจร่วมลงทะเบียนรับฟังการบรรยาย

    ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "การปลูกทุเรียนอย่างยั่งยืนและมีความสุข" โดย คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อย ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00-14.00 น. ณ  ห้องประชุม อบต.คลองม่วง  อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา เนื้อหาการบรรยายจะพูดถึง ภูมิปัญญาของชาวสวนนนท์ วิธีการปลูกทุเรียน การดูแลรักษาทุเรียน และการเป็นเกษตรกรอย่างมีความสุข  สำรองที่นั่งได้ที่

คุณ อดิสรณ์ 089-8126539

คุณตี๋ 081-266-0359

บรรยากาศงานบรรยายที่ผ่านมา  


                                                            Last updated : 13/04/2562


Visitors: 174,255