งานบรรยายโครงการส่งเสริมการปลูกผลไม้ริมรั้วบ้าน

 วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อย ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง การปลูกทุเรียน ตามโครงการส่งเสริมการปลูกผลไม้ริมรั้วบ้าน แก่ผู้สนใจประมาณ 50 ท่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

รายละเอียดของโครงการ : ทุเรียนเป็นผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดนนทบุรีมาอย่างยาวนาน แต่ปัจจุบันพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีน้อยลงเต็มที องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองจึงได้ริเริ่ม "โครงการส่งเสริมการปลูกผลไม้ริมรั้วบ้าน" เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตจังหวัดนนทบุรีปลูกทุเรียนในรั้วบ้านอย่างน้อยบ้านละ 1 ต้น เพื่อให้คนนนท์ได้กินทุเรียนที่ปลูกเอง ได้สร้างภูมิทัศน์ที่ดีในบ้านและได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ ซึ่งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง วิธีการปลูกและการดูแลทุเรียน โดยคุณอดิสรณ์ ฉิมน้อย และผู้ที่มาฟังจะได้รับกิ่งพันธุ์ทุเรียนหมอนทองไปปลูกที่บ้านค่ะ

ภาพบรรยากาศการบรรยาย

Last uppdated : 14/10/61

ติดตามคลิปวีดีโอได้ที่ เฟสบุ๊ค องค์การบริการส่วนตำบลบางบัวทอง  
https://www.facebook.com/www.bbt.go.th/videos/305969290164222/

Visitors: 177,134