ภาพบรรยากาศงานบรรยาย เรื่อง การปลูกทุเรียนและการจัดการสวนทุเรียน

   วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-14.00 น. คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อย ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง การปลูกทุเรียนและการจัดการสวนทุเรียน แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจประมาณ 100 ท่าน ณ  สวนผักปากช่อง ตำบล คลองม่วง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดโดย สวนผักปากช่องร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง โดยในงานมีการจัดแสดงพันธุ์ทุเรียนดีน่าปลูก ได้แก่ พันธุ์ก้านยาว หมอนทอง เม็ดในยายปราง กำปั่นพวง กบสุวรรณ กบพิกุล มีการสาธิตวิธีการปลกทุเรียน รวมถึงให้คำแนะนำตรวจเช็คดิน  น้ำให้ฟรี

บรรยากาศงานบรรยาย

 วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายประมาณ 100 คน

Last updated : 05/08/61

 

Visitors: 174,255