ภาพงานบรรยาย เรื่อง ทุเรียนปลูกอย่างไร...จึงเติบโตอย่างยั่งยืน

    วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อย ได้ไปบรรยาย เรื่อง ทุเรียนปลูกอย่างไร...จึงเติบโตอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนนิคมลำตะคลอง 4 บ้านซับพลู ตำบล คลองม่วง อำเภอ ปา่กช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยเริ่มจากแนะนำเรื่องราวของทุเรียนนนท์ การเตรียมพื้นที่ การปลูกทุเรียน การดูแลรักษาทุเรียนปลูกใหม่ การจัดการโรคแมลง และการบำรุงรักษาทุเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายประมาณ 50 คน และในช่วงบ่าย เกษตรกรผู้เข้าฟังบรรยายได้ไปชมสวนตัวอย่างของคุณเอ๋ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับพื้นที่และเป็นตัวอย่างการปลูกทุเรียนที่ถูกต้องในสภาพพื้นที่ปากช่อง ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ยินดีที่ได้ให้คำปรึกษากับเกษตรกรทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต้นทุเรียนของทุกท่าน...จะเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ

 

Last update : 13/08/60

Visitors: 195,428