ภาพสวนตาก้าน ก่อนน้ำท่วมปี 2554

 
ภาพสวนตาก้านจาก...
- อัลบั้มสวนตาก้าน 
- ถ่ายเมื่อวันที่ 28 ‎เมษายน ‎2554 คุณครูสุกัญญา จันทรเสน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบน               คณะกรรมการบริหารและครูโรงเรียนราชินีบน เข้าเยี่ยมชมสวนตาก้าน 
- ทีมวิจัยจากโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศไทย ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

Visitors: 198,473