ภาพสวนตาก้าน ก่อนน้ำท่วมปี 2554

 

ภาพสวนตาก้านจาก...
 
- อัลบั้มสวนตาก้าน 

- ถ่ายเมื่อวันที่ 28 ‎เมษายน ‎2554 คุณครูสุกัญญา จันทรเสน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบน  คณะกรรมการบริหารและครูโรงเรียนราชินีบน เข้าเยี่ยมชมสวนตาก้าน 

- ทีมวิจัยจากโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศไทย ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
Visitors: 286,820